Våra tjänster

Bredden i vår verksamhet är dock den att vi åtar oss alla typer av arbeten.

Våra tjänster

Vi utför allt inom branschen förekommande och lite till, inget jobb för litet och inget jobb för stort.


Vi har under de senaste åren utfört ett flertal större takomläggningar samt renoveringsarbeten på kyrkor och kulturhistoriskt intressanta byggnader, från Småland i söder till Närke i norr.

Bredden i vår verksamhet är dock den att vi åtar oss alla typer av arbeten.

T.ex.: Allt från tillverkning av 1 st. fönsterbleck till ombyggnad av tak från ritning till färdigt tak med plåt i alla dess former eller tegel. Ventilations- och fläktarbeten, verkstadsplåtslageri, legoarbeten.

Vi har även försäljning av takplåt, vattenavrinning, ventilationsmaterial m.m. Bleck, lister och beslag där inga mått är standard utan materialet anpassas till dina mått och inte tvärt om.

Vi åtar oss även monteringsarbeten av olika slag, vi har t.ex. monterat vägräcken och bullerskärmar med vägverket som beställare.


KONTAKT

Vi översänder gärna referenslista samt förteckning av tidigare utförda arbeten.